Organizacje pozarządowe są w twoim mieście | Ecop.elk.pl

Organizacje pozarządowe działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Ich działalność skupia się na wybranej tematyce, konkretnym obszarze, ale nie przynosi żadnych zysków. Założycielami takich organizacji są osoby prywatne, nie podlegające administracji publicznej, które działają na rzecz interesu publicznego.

Organizacje pozarządowe zaliczają się do tzw. III sektora. Organizacją pozarządową nie mogą więc być podmioty należące do sektora finansów publicznych, oraz takie, których działalność nastawiona jest na zysk. Większość miast w Polsce posiada strony internetowe, na których zamieszcza informacje na temat organizacji pozarządowych na danym terenie.